Hvis du hellere vil bruge din tid på at gøre det, DU er bedst til...


Lad Executive Office klare dit papirarbejde. Det er det, vi er bedst til.


Tekst og sprog

 


OVERSÆTTELSE AF DANSKE OG ENGELSKE TEKSTER


Oversættelse, korrekturlæsning og sprogrevision af primært engelske tekster er Executive Offices kernekompentencer og indehaver Christina Gry Paulsen har mange års erfaring inden for oversættelsesarbejde.

Christina har en Erhvervssproglig Diplomeksamen i Engelsk fra Handelshøjskolen i København - med særlig vægt på teknisk og økonomisk sprog. Executive Office kan derfor hjælpe dig med oversættelse fra dansk til engelsk og engelsk til dansk. Christina arbejder primært med britisk engelsk, men kan naturligvis også arbejde med amerikansk engelsk, såfremt dette er et krav.

Har du tekster på norsk eller svensk, kan vi også oversætte dem til dansk.

Christina var indtil begyndelsen af 2013 en del af kvalitetssikringsteamet i KORA, hvor oversættelse og sprogrevision var en stor del af det daglige arbejde - her var der særligt fokus på sundhedsrelaterede og sundhedsøkonomiske tekster. Derudover har Christina tidligere arbejdet med oversættelser af tekniske tekster, fx manualer, brugervejledninger og produktdatablade samt byggetekniske tekster.

 


KORREKTURLÆSNING


Grammatiske regler kan være svære at gennemskue. Og reglerne for kommatering og retstavning ændrer sig i takt med at det danske sprog påvirkes. Især engelske udtryk har gennem de senere år påvirket danskernes sprogbrug - bl.a. har internettet og sociale medier stor indflydelse.

Desværre resulterer denne påvirkning ofte i et ikke korrekt dansk - hvor omvendt ordstilling, ikke sammensatte navneord og mange andre fejl ofte forekommer.

Executive Office kan hjælpe dig med korrekturlæsning af alle slags tekster (fx markedsføringsmateriale, hjemmeside, korrespondance, tilbud og ordrebekræftelser).

 


 TEKSTREVISION


Det kan være svært at formulere sig, så modtagerne får den samme mening ud af en tekst, som det du havde i tankerne, da du skrev den. Mange tekster kan let blive indforståede, og modtagerne er nødt til at læse mellem linjerne for at få den rette forståelse af teksten.

Executive Office kan gennemarbejde dit udkast til en given tekst – det kan være tekster til hjemmesider, kundebreve, markedsføring, vejledninger og meget andet – og fjerne det overflødige og tilføje det nødvendige. Vi kan gøre dit sprog mere flydende og letlæseligt, så der ikke opstår tvivl om budskabet.


 

Øvrige opgaver:

Find os på kortet:

Poppelvang 13 2770 Kastrup Danmark